loader

Lütfen bekleyin..

Teknoloji Bağımlılığının Psikolojik Ve Sosyal Etkileri
  • Uyku düzeninin değişmesi ve buna bağlı olarak dikkat dağınıklığı ve sinirlilik halinin artışı
  • Tekrarlanan vücut hareketleri oluşması ör: sallanma, parmaklarla oynama gibi
  • Ders çalışmaya karşı isteksizliğin artması 
  • Aynı tip oyunlar, rutin olarak tekrarlanan işler nedeniyle bilgiyi yorumla yeteneğinde azalma 
  • Sosyal ilişkilerde azalma. Örn; dışarıda arkadaşlarla buluşma, spor yapma, alışveriş gibi aktivitelerden uzaklaşmaiçe hale gelme 
  • Aile ile zaman geçirmenin azalması nedeniyle iletişimde kopma, ayrıca internet, telefon ya da televizyonla geçirilen zamanla ilgili olarak aileden gelen tepkiler nedeniyle aile içi iletişimde kopmalar
  • Başkalarıyla iletişim kurmaktan kaçınma, göz teması kuramama ve sıkkın tavırlar gösterme
  • Teknoloji bağımlısı haline gelme; teknolojik araçlar kullanılmadığında kendini huzursuz, güvensiz, yanlız hissetme
  • Yoğun hayel dünyası içinde olma ya da olduğundan farklı şekilde kendini değerlendirme. Örn; oyun kahramanlarıyla özdeşleşme ya da sözel ifadeyle yeteri kadar kullanamama, yazı dilinde aktarabildiklerini sosyal ortamlarda dile getirememe.
Paylaş: