Eğitmen Sözleşmesi

1.Taraflar

Bu sözleşme Batı Mah. Cavitpaşa Sk. No:5-5 D:3 Pendik/İstanbul adresinde mukim ADEN PATENT VE EĞİTİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (kısaca www.webokul.com.tr olarak anılacaktır.) ile ...................................................................................................................

adresinde mukim…………………………….. (kısaca EĞİTMEN olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

2.Öğrencilerle İlişkiniz

 

Eğitmenler ile Öğrenciler arasında doğrudan sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Öğrencilerle ilgili olarak alacağınız tek bilgi, size Hizmetler aracılığıyla sağlanan bilgidir (“Öğrencilerle İlgili Veriler”). Öğrencilerle İlgili Verileri kullanmanızdan kaynaklanan tüm sorunlara karşı www.webokul.com.tr’yi tazmin edeceğinizi kabul eder ve onaylarsınız.

1.Yükümlülükler

Eğitmen olarak şunları beyan, garanti ve taahhüt edersiniz:

 1. www.webokul.com.tr  adresini ziyaret ederek Eğitmen kayıt formunu dolduracaksınız. Kurslarınız için ücret almayı tercih ediyorsanız ücretli Kurs oluşturma sürecinde size sunulan fiyatlandırma şartlarını tekrar kabul etmeniz gerekmektedir;

 2. Size ait tüm Gönderilen İçeriklerden Siz sorumlu olacaksınız. Ayrıca www.webokul.com.tr  nin Size Ait Gönderilen İçerikleri Hizmetler üzerinde veya aracılığıyla bu Eğitmen Şartlarında belirlenen şekilde çoğaltması, dağıtması, herkese açık şekilde oynatması (dijital ses iletimi dahil), herkese açık şekilde göstermesi, kamuya iletmesi, promosyonunu, pazarlamasını yapması ve diğer şekillerde kullanması ve faydalanması için www.webokul.com.tr ye yetki vermek üzere gerekli lisanslara, haklara, onaylara, izinlere ve yetkiye sahip olduğunuzu kabul edersiniz;

 3. Hiçbir Gönderilen İçerik bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek veya haksız şekilde kullanılmayacaktır;

 4. Kurslarınız’ da ve Hizmetler üzerinden eğitim vermek ve sunduğunuz hizmetleri sunmak için eğitim, öğrenim, bilgi birikimi ve beceri grupları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın gerekli nitelikler, sertifikalar ve uzmanlığa sahipsiniz;

 5. Herhangi bir uygunsuz, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, sahte, yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira niteliğinde içerik veya bilgi yayınlamayacak veya sağlamayacaksınız;

 6. Hizmetler yoluyla herhangi bir Kullanıcı’ ya istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam, zincir mektuplar, piramit şemalar veya (ticari veya başka türlü) istekler göndermeyecek, yayınlamayacak veya başka bir biçimde iletmeyeceksiniz;

 7. Hizmetler’i, Öğrenciler’e özel ders, eğitim ve öğretim hizmetleri sağlamak dışında herhangi bir iş için kullanmayacaksınız;

 8. www.webokul.com.tr   nin herhangi bir üçüncü taraftan, herhangi bir lisans almasını ya da örneğin herhangi bir müzik eseri veya ses kaydının herkese açık performansı için telif ödemesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir telif ödemesini gerektirecek herhangi bir etkinlikte bulunmayacaksınız;

 9. Eğitmen Şartlarında izin verilen durumlar dışında, Şirket İçerikleri ve/veya Hizmetler ya da bunların operasyonlarına yönelik kopyalama, değişiklik, dağıtım, tersine mühendislik, tahrifat, lekeleme, bozma, hacking veya müdahale eylemlerinde bulunmayacaksınız;

 10. Kursunuzun ücretsiz kupon versiyonunu yerleştirmek için veya Hizmetler’i atlatmak amacı taşıyan benzer başka bir işlevle Hizmetler’i çerçeve içinde göstermeyecek veya sitenize yerleştirmeyeceksiniz;

 11. Başka bir kişiyi temsil etmeyecek veya başka bir kişinin Hesap’ına izinsiz erişim elde etmeyeceksiniz;

 12. Hizmetler’i kullanımınız, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak verip vermeyebileceğimiz  www.webokul.com.tr   nin onayına tabidir;

 13. Herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanına ya da Hizmetler’in herhangi bir yönüne veya çalışmasına zarar vermeye veya çalışmasını engellemeye yönelik veya bu sonucu doğurabilecek hiçbir virüs, solucan, casus yazılım veya başka bilgisayar kodu sunmayacak; Hizmetler’e erişmek için kopyalama, örümcek, robot ya da herhangi bir diğer otomatik yol kullanmayacaksınız;

 14. Diğer Eğitmenlere müdahale etmeyecek veya başka şekilde hizmetlerini veya Kurslarını sunmalarını engellemeyeceksiniz;

 15. Hesap bilgilerini doğru tutacaksınız;

 16. Öğrencilere hemen yanıt verecek, sektörünüz ve genel olarak öğretim hizmetleri standartları ile orantılı hizmet kalitesini temin edeceksiniz;

 17. 18 yaşın üzerinde olmalı veya değilseniz yaşınız 13 ile 17 arasında olmalı ve üçüncü taraf bir ebeveyn veya yasal vasi, bu Eğitmen Şartlarını ve muhtelif zamanlarda Hizmetlerimiz’ de yayınlanacak olan diğer tüm hükümlerimizi ve politikalarımızı kabul etmiş ve burada belirtilen performans ve uyumluluk için sizin adınıza yükümlülük ve sorumluluk üstlenmiş olmalıdır.

 

1. www.webokul.com.tr Lisans

Gönderilen İçeriği Hizmetler aracılığıyla çoğaltmak, dağıtmak, herkese açık performansını gerçekleştirmek, sunmak, pazarlamak ve başka şekilde kullanmak ve bunlardan yararlanmak ve bu amaçlar için Eğitmene doğrudan veya üçüncü taraflar üzerinden alt lisansını vermek üzere www.webokul.com.tr’a münhasır olmayan hak ve lisans veriyorsunuz. Gönderilen İçerikleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı ziyaret edin. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın ve Eğitmen Şartlarına tabi olarak, Eğitmen’ seniz ve aksi özellikle belirtilmediyse Gönderilen İçerik’ in tümünü veya herhangi bir bölümünü Hizmetler’den herhangi bir zamanda kaldırma hakkına sahipsiniz. Gönderilen İçerik’ in kaldırılması, yukarıda belirtilen lisans ve hakları bu kaldırma işleminden altmış (60) gün sonra yeni Kullanıcılar bakımından sonlandırılacak ancak Kullanıcılar’ a bu tarihten önce verilen haklar, bu Kullanıcılar’ a tanınan Şartlar doğrultusunda devam edecektir.

Kalite kontrol ve teslimat, pazarlama, tanıtım, gösteri veya Hizmetler’in işletimi için Kurslar’ ın (sesli sohbet iletişimi de dahil olmak üzere) tümünü veya herhangi bir bölümünü kaydedebileceğimizi kabul ediyorsunuz. www.webokul.com.tr’ye adınız, resminiz, görüntünüz veya sesinizi Hizmetler, Kurslar, Şirket İçeriği ve Gönderilmiş İçerik sunma, teslimat, pazarlama, tanıtım, gösteri ve satışı ile ilgili olarak kullanma izni vermekte ve tüm gizlilik hakları veya bunlarla bağlantılı benzer nitelikteki diğer haklardan, geçerli yasa kapsamında izin verilen ölçüde feragat etmektesiniz.

 1. Güven ve Güvenlik

Bu Eğitmen Şartlarını kabul ederek, Güven ve Güvenlik politikalarına uymayı kabul edersiniz. Politikalarda ve yasaklı konular listesinde zaman zaman küçük değişiklikler yapıldığından lütfen her ikisini de düzenli olarak kontrol edin. www.webokul.com.tr ; Kullanım şartlarımızda açıklandığı şekilde, Kursları ve Eğitmenleri kaldırma hakkını kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.

 1. Fiyatlandırma

Bir Eğitmen olarak, Kurslarınız için Öğrenciler’ den talep edeceğiniz taban fiyatı Fiyat Seviyesi Belirleme hakkına sahip olup, Belirlenen Fiyattan sadece siz sorumlu olacaksınız. Eğitmen Hesabınız’ da Fiyat Düzenleme ekranına giderek Fiyat Seviyesi Belirlemek ve Sözleşme gereği www.webokul.com.tr ‘nin  Komisyon tutarı eklenerek bulunan Satış Fiyatını  kabul etmiş sayılırsınız. Böylelikle Sadece Kendi Gönderdiğiniz İçerik ve Eğitimleriniz için ücret alacağınızı kabul ediyorsunuz. İndirilebilir PDF dosyaları veya diğer içerik ve hizmetler (indirilebilir PDF dosyalarını satmak için bir üçüncü taraf hizmete bağlantı sağlama gibi) gibi hiçbir eklenti için ayrı ücret alamazsınız. Öğrenciler’ le faturalar ve ücretlerle ilgili diğer tüm Etkileşimler Şirket tarafından yapılacaktır. Satış Para Birimi, Taban Para Birimi’nden farklı olduğunda www.webokul.com.tr, Satış Fiyat’ını bu sayfada en son yayınlanan Fiyat Seviyesi Belirleme hakkına sahiptir.  Şirket’in Fiyat Seviyesi Belirleme şartlarını istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır.

www.webokul.com.tr’a katılımınızın parçası olarak, Bize Kursunuz’ un yanı sıra siz ve Kurs hakkında bilgileri, karşılığında hiçbir ödeme almaksızın www.webokul.com.tr çalışanları ve seçkin ortaklarımızla paylaşmak için izin vermektesiniz.

Ücretler her bir eğitim/Kurs veya içerik öğrenciler tarafından satın alındığı zaman hak etmiş olacaksınız.

 1. Ödemeler

Eğitmenin Sisteme eklediği Eğitim Ücretinden her hangi bir kesinti yapılmayacak olup, Vergiler ve Komisyon bedelleri Satış esnasında Satış fiyatına eklenerek tahsil edilmektedir. Bu nedenle size ödeyeceğimiz tutar, sizin tarafınızdan sisteme eklediğiniz Eğitim Fiyatıdır.  Bu ödemelerin detayı size ödeme yapacağımız ekranda ayrıntılı olarak listelenecektir.

www.webokul.com.tr ‘nin  Ödeme Paylaşım şartlarını değiştirirse beş (5) gün önceden e-posta yoluyla bildirimde bulunur ya da Hizmetler üzerinden belirgin şekilde bildirimde bulunuruz.

Şirket’in size zamanında ödeme yapabilmesi için kullanılabilir durumda bir banka hesabınızın olması gerekir. Ödemeler bir Kurs ücretinin alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yapılacaktır. Alacağınız olan tutarların ödenmesi için gereken tüm kimlik ve vergi bilgilerini Şirket’e sağlamak Sizin sorumluluğunuzdadır.

 1. Para İadeleri

Bir Eğitmen olarak, Öğrenciler’ in www.webokul.com.tr’ un Kullanım Şartlarının 10. maddesinde açıklandığı şekilde geri ödeme hakkı olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Eğitmenler www.webokul.com.tr,  söz konusu 10. madde uyarınca geri ödeme talebi kabul edilen herhangi bir işlem için bir ödeme, ücret veya komisyon almayacaktır. Bir Öğrencinin, Eğitmene bir Kurs için ödeme gönderildikten sonra www.webokul.com.tr  bu Kurs için bir geri ödeme isteğinde bulunması durumunda, www.webokul.com.tr  un (1) bu gibi bir para iadesini o Eğitmene gönderilecek bir sonraki ödeme tutarından düşme veya (2) www.webokul.com.tr ’ un Eğitmen’ e borçlu olduğu başka ödeme olmaması veya bunların Öğrenciler’ e iade edilen tutarı karşılamaması durumunda, bu Eğitmen’ in Öğrenciler’ e Kursu için geri ödenen tutarı geri ödemesini şart koşma hakkı saklıdır.

 1. Vergiler

Eğitmenlerin kazançları üzerinden her türlü vergiden Eğitmenlerin kendilerinin sorumlu olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. www.webokul.com.tr ‘nin Vergi Kesintisi yaparak ödemeyi yapacağını kabul ediyorsunuz.  

Uygun vergi belgelerini teslim etmemeniz veya Vergi Ödeme belgelerinizi almamanız durumunda ödemeyi durdurma hakkımızı saklı tutarız.

 

 1. Hesabınızın Silinmesi

Eğitmen Hesabınızı silmek istiyorsanız, hesabınızı silmeden önce Size borçlu olunan ve ödenmesi gereken tüm programlanmış kalan ödemeleri yapmak için ticari açıdan makul her türlü gayreti göstereceğiz. Öğrencilerin Kurslarınıza daha önce kayıt yaptırmış olması halinde Hesabınız silindikten sonra Adınızın ve ilgili Kursların, Kurslarınıza kayıt yaptırmış olan bu Öğrenciler için erişilebilir kalacağını anlamış ve kabul etmiş olursunuz. Herhangi bir yardıma ihtiyaç duymanız veya Eğitmen Hesabınızı silme konusunda herhangi bir zorluk yaşamanız halinde info@adenpatent.com.tr  adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz; talebinize 24 saat içinde dönüş yapmak için ticari açıdan makul her türlü gayreti göstereceğiz.

 

 1. Bu Eğitmen Şartlarında Yapılacak Değişiklikler

Uygulamalarımızı açık hale getirmek veya yeni özellikler eklediğimizde olduğu gibi yeni veya farklı uygulamaları yansıtmak üzere zaman zaman bu Eğitmen Koşullarında değişiklik yapabiliriz ve www.webokul.com.tr istediği zaman bu Eğitmen Koşullarında tadilat ve/veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Herhangi bir maddi değişiklik yaptığımız zaman Size Hesabınızda belirtilen e-posta adresine gönderilecek bir e-posta bildirimi veya Bizim Hizmetlerimizde paylaşılacak bir bildirim gibi belli başlı araçlarla bildirimde bulunacağız. Aksi belirtilmedikçe diğer değişiklikler yayınlandıkları gün yürürlüğe girecektir. Herhangi bir değişikliğin yürürlük tarihinden sonra Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz, söz konusu erişim ve/veya kullanım, değiştirilen haliyle Eğitmen Koşullarına uymayı ve onlar ile bağlı olmayı kabul ettiğiniz ve mutabık kaldığınız şeklinde değerlendirilecektir. Revize edilmiş Eğitmen Koşulları önceki tüm Eğitmen Koşullarını hükümsüz kılarak onların yerine geçer.

 

İşbu Eğitmen Sözleşmesi 13 maddeden ibaret olup, Eğitmen bu sözleşmeyi üye kaydını yaparken peşinen okuyup, onaylayıp, kabul etmiş sayılır.