loader

Lütfen bekleyin..

Hakkında Az Kişinin Bilgi Sahibi Olduğu Üniversite Bölümleri

Ne üzücüdür ki artık Üniversite alan seçimleri, toplum tarafından kabul görülen bölümlere yoğunlaşılarak yapılmaktadır. Ünvan bilgisinin net olduğu, duyunca saygınlık kazanıldığını düşünülen bölümlere yönelim oldukça yüksektir. Günümüzde mesleki seçimler, istek ve yetenek bilgisinden ziyade, etrafımızdaki kişiler tarafından takdir toplamak için yapılıyor olsa da, azınlıkta olan bir grubunda tamamen mutlu olabileceği işlere ağırlık verdiğini bilmekteyiz.

Herkes tarafından hakim olunan bölümlerin haricinde; ismi çok duyulmamış yahut duyulmuş olsada hangi meslek grubunda iş yapma imkanının sunulunacağını bilmediğimiz alanlar mevcut. Bu yazımızda bahsedilen alanlar üzerinde bilgi sahibi olma imkanı sağlayacağız. Hep birlikte hangi bölüm ne iş yapar öğrenelim.

  • ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA: Kırsal ve Kentsel alanlarda planlama yapmak, Şehirde planların hangi yoğunlukta ve ne şekilde olacağına karar vermek, Arazinin eğitim ve sağlık gibi birimlerde nasıl kullanılacağını sağlamak, Söz konusu olan düzenlemeleri en uygun bütçe ile yapmaya çalışmak bu bölümün görev ve tanımlamalarındandır. Üniversitelerin, Mimarlık ve Mühendislik fakultelerinde bulunan Şehir ve Bölge Planlama bölümünde verilir.
  • İŞLETME ENFORMATİĞİ: Bu bölüm öğrencilerine; hem işletme hem de bilgisayar bilimleri üzerine eğitim verilir. Bölümün amacı; öğrencilerin çalışacakları kurumların bilişim çözümlerini yerine getirebilecek, bulunduğu sektöre fark ve fayda sağlayabilecek donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.İşletme Enformatiği uzmanları, kamu veya özel sektör içerisinde kendilerine yer bulabilmektedir.
  • SANAT TARİHİ: Sanat tarihçisi; resim, minyatür, mimarlık eserleri gibi sanat eserlerini değerlendirir,korur ve tanıtır, halkta sanat sevgisinin gelişmesini ve tarihi eser kaçakçılığına karşı insanların daha duyarlı olabilmeleri için konferanslar , eğitimler verir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Müzeler (Kültür Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar), Turizm Kuruluşlarında görev yapar ve Öğretmenlik Sertifikası almış olanlar okullarda öğretmenlik yapabilirler.
  • ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMİ: Gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen insanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri çalışmalar gerçekleştiren bir bilim dalıdır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gökbilimciler, uzay konusunda gerçekleştirilen birçok çalışmada yer alabilirler. Bu çalışmlarını, uygulama, araştırma ve geliştirme gibi aşamalarda sorumluluk alabilirler. TUBİTAK, Uzay Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü de mezunlar için iş imkanı sağlamaktadır.
  • JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSİ: Arazi parçalarının biçim, konum, engebe gibi durumunu havadan çekilen fotoğraflarla belirleyerek elde edilen verileri haritada çizgiler halinde gösteren kişidir. Temel Görevi; proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturmaktır. Belirli yöntemleri kullanarak; şehir, ilçe ve köylerin imar planlarının hazırlanmasında yardımcı olur. Bu bölümü okuyan kişilerin çizim yeteneğine sahip olması gerekmektedir.
  • LOJİSTİK YÖNETİMİ: Lojistik ile ilgili bütün işleri organize edecek, planlamasını yapıp kontrolüne verilen kişileri şirket ve proje için en iyi şekilde kullanabilecek öğrenciler yetiştirilmektedir. Matematik ve ekonomi gibi konu başlıklarına ilgili olmanız önemli bir husustur. Şirket için en uygun ve az masraflı planları oluşturur ve düzenlerler. Oluşturulan projeyi denetlemek, analiz etmek, rapor çıkarmak gibi görevleri vardır.
  • BAHÇE BİTKİLERİ: Bahçe tarla gibi sebze ve meyve yetiştirmeye uygun alanlarda bilimsel metotlarla ürünlerin yetiştirilmesi, üretilecek ürünlerin çeşitliliğinin arttırılması, hasat edilmesi, korunması ve müşteri ile buluşturulması aşamaları hakkında çalışmaların gerçekleştirileceği bir bölümdür. Mezunlar, Tarım ve  Köyişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilebilir.
  • REKREASYON YÖNETİMİ: Üniversitelerin Turizm Fakultesi bölümünde yer almaktadır. Rekreaasyon; yapay kurallar olmadan yapılan fiziksel etkinliğe dayalı eğlencedir. Bölümün amacı; ihtiyaç olunan rekreasyon faaliyetleri ve turizmi geliştiren yöneticiler yetiştirmektir.Organizasyonlarda, kamu ve özel sektörlerdeki turizm, sağlık ve hizmet sektörünün kurum ve kuruluşlarında yönetici ya da yönlendirici olarak görev yapabilmektedir.
  • GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI: Dijital medyada ve birçok farklı medya ve özel kuruluşlarda görsel içerikler üreterek müşteri ve ürün arasında bağ oluşturmaktadır. Bölüm mezunu öğrencilerine Görsel İletişim Tasarımcısı ünvanı verilir. Tasarımını oluşturacağı konu hakkında araştırmalar yapar ve bu araştırmalar doğrultusunda en uygun ürünü çıkarmayı hedefler. Web sitelerine, dijital medya kuruluşları için görselleri düzenleme ve hazırlama görevine sahiptirler. Reklam Şirketleri, Web Siteler, Özel Şirketler, Medya Kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.
  • PROTOHİSTORYA ve ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ: Mezopotamya, Suriye, İran, Anadolu, Kıbrıs gibi bölgelerde neolitik çağdan başlayarak çivi yazısının kullanıldığı çağları da içine alan bir dönemi inceler bu konuda eğitim yapar. Bu programı bitirenler Arkeolog ünvani ile görev yaparlar. En temel çalışma alanları müzelerdir.
Paylaş: