loader

Lütfen bekleyin..

Kariyer Planlamada Okulun Ve Ailenin Rolü

Lise dönemindeki gençlerin 5 yıl sonrasını hayal etmelerinin, öngörmelerinin çok kolay olmadığını düşünürsek lisedeki rehberlik hizmetlerinin bir kısmı kariyer planlamasına ayrılmalıdır. Bunun yanı sıra lise hayatı, ergenlik dönemini içine aldığı için gençlerin kim olduklarını sorguladıkları, hayata bakış açılarının sürekli değişebildiği, duygusal iniş çıkışların çokça olduğu zor bir dönemdir. Bu nedenle, kariyer danışmanlığı,rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile dengeli bir şekilde yürütülmelidir. Yine de herkesin psikolojik danışmaya ihtiyacı olmayabilir ama herkesin mutlaka kariyer danışmanlığına ihtiyacı vardır. Çünkü kişinin yaşam içindeki konumu, kendini ve yaşamı anlamlandırması büyük ölçüde mesleği ile biçimlenir.

Hızla gelişen ve değişen bilim ve teknoloji ışığında iş hayatı da karmaşıklaşmış, insan ve toplum ihtiyaçları bu doğrultuda değişerek yeni sektör, iş ve pozisyonların doğmasına neden olmuştur. Bu sürekli yenilenen yapıda kariyer danışmanlığına duyulan ihtiyaç daha da artmaktadır. Bu noktada okul kadar aileler de çocuklarının bilgilenmesi konusunda rol oynuyabilir. Çocuklarının çok yönlü gelişmelerini, okul içi ve dışında farklı spor, sanat ve sosyal etkinliklere,projelere kulüplere katılarak kendilerini keşfetmelerini destekleyebilirler. Yine kendi iş ve aile çevreleri yoluyla karmaşık iş dünyasındaki sektörleri, pozisyonları tanımlarına yardımcı olabilirler. Ailelerin bu süreçte sabırlı, destekleyici olmaları, okul ile işbirliği içinde çocuklarını yönlendirmeye çalışmaları yerinde olucaktır. Kendilerini ve kariyer dünyasını tanımaya lisenin ilk yıllarından itibaren önem verip üniversite tercihlerinin yapıldığı son ana bırakılmaması bu sürecin daha kaygısız daha sağlıklı ve doğru geçirilmesine destek olucaktır.

Paylaş: