FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

20 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00 te Finansman Gider Kısıtlaması Eğitimi

MODERATÖR İ. Hüseyin YILDIZ / TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı

KONUŞMACI YMM Selahattin GÖKMEN

Finansman Gider Kısıtlaması

1.Kısıtlama Kapsamına Giren Finansman Giderleri

2.Özkaynak – Yabancı Kaynak Kavramları

3.Hesap Planı İle İlgili Özel Hususlar

4.Yatırım Maliyetine Eklenen Finansman Giderlerinde Uygulama

5.Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Uygulama

6.Adi Ortaklıklarda Finansman Gider Kısıtlaması