Veri Bilimi için İstatistik: Python ile İstatistik

Veri Bilimi için İstatistik: Python ile İstatistik

Günümüz en değerli kaynaklarından birisi olan veri ve bu veriyi anlamlandırmak için gerekli olan istatistik bilgisini herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alıyoruz.

Başvurmak için tıklayınız...