Lütfen bekleyin..

Vergi Usul Kanunu Ile Türkiye Muhasebe Standartları Arasındaki Farklar

1.Bölüm

•  Finansal Tabloların Sunuluşu

•  Stoklar

•  Nakit Akış Tablosu

•  Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

• Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

• Gelir Vergisi

•  Maddi Duran Varlıklar

• Hasılat

2.Bölüm

•  Borçlanma Maliyetleri

•  Varlıklarda Değer Düşüklüğü

•  Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

•  Maddi Olmayan Duran Varlıklar

•  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

•  Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

Değerlendirmeler 5

Henüz hiç değerlendirme bulunmuyor.

Ürün hakkında yorum veya değerlendirme yapabilmeniz için giriş yapın.

Harita

sd

Bu eğitim için harita güncellenmesi eklenmemiş.

Önerilen Eğitimler