Üniversite, lisansüstü başvuru ücretini 100 TL'ye yükseltti!

Üniversite, lisansüstü başvuru ücretini 100 TL'ye yükseltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda 50 TL ücret alındığını, ülkemizde bulunan köklü yükseköğretim kurumları dahil olmak üzere birçoğunda yer almayan bu başvuru ücreti uygulamasının hangi mantıkla ve yasal çerçevede yapıldığını bilmediğimizi, zaten ÖSYM'nin sınav ücretlerini her geçen gün arttırması ile birlikte ALES, YDS, KPSS gibi merkezi sınavlara sürekli başvuru ücreti yatırmaktan bıkan adaylardan bir de lisansüstü eğitime müracaatta para istenmesinin doğru bir uygulama olmadığını dile getirmiştik.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 01 Mart 2012 tarihinde üniversite gönderilen yazıya göre, "lisans, lisansüstü, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvuruları ile özel öğrenci başvuru işlemlerinde ücret istenmemesigerekirken bazı üniversitelerin yanlışta ısrarcı olduğunu ifade etmiştik.

Gelin görün ki, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yanlıştan dönmek yerine yanlışta artışa giderek başvuru ücretini 100 TL yapmıştır. Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumları akademik yönden özerk olmakla birlikte, idari işlemler ve mali yönden denetimlerde aynı mevzuata tabidirler. Bu kapsamda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin lisansüstü öğrenci başvurularında ücret alması yasal bir kural ise bunu diğer tüm devlet üniversitelerinin de aynı şekilde yapması gerekmektedir. Ancak, halihazırda ülkemizdeki neredeyse tüm yükseköğretim kurumlarında böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitenin Yükseköğretim Kurulunun 2012 yılında üniversitelere gönderdiği yazıyı dikkate almak suretiyle her geçen yıl arttırdığı başvuru ücreti uygulamasını en kısa sürede iptal etmesini adaylar adına kendilerinden talep ediyoruz!